Czym wyróżnia się Wrocław?

Najważniejsze miasto Śląska, to jest Wrocław, aż kipi od rozmaitości zabytków, obiektów sakralnych oraz miejsc historycznych, naprawdę wartych obejrzenia, będąc w stolicy tego regionu chociażby na parę godzin. Budynek Kamery Cesarskiej Zbudowano go na początku osiemnastego stulecia, a ściślej zaczął on użytkować w roku 1701. Powstał na bazie zespolenia ze sobą kamienic barokowych. Przez kilka …

Pałace wrocławskie

Śląsk ogólnie słynie z licznych obiektów historycznych oraz zabytków takich jak zamki, budowle sakralne, w tym klasztory, kaplice i świątynie, ale także nie możemy zapominać, iż jest to też polska kolebka pałaców. Ciekawie prezentujące się, prezentujące przeróżne formy estetyki i nawiązujące do rozlicznych okresów w dziejach rozwoju Wrocławia, stanowią warty obejrzenia punkt na mapie Śląska. …

Nie przegap, będąc we Wrocławiu

Obiekty sakralne, miejsca kultury, punkty rozrywkowe, architektura, ruiny zamków, pałace, unowocześnienia i pozostałości po dawnych zabytkach – to wszystko mieści w swoich granicach Wrocław stanowiący stolicę Śląska. Zajmiemy się w niniejszym artykule krótką charakterystyką najważniejszych budynków tego regionu. Ratusz Numerem jeden z pewnością będzie Ratusz, który zaczęto budować w końcówce trzynastego stulecia. Następnie, przez wiele …

Wrocławskie zespoły klasztorne

Do powszechnie znanych zabytków stolicy Śląska, a więc Wrocławia, zaliczyć należy wielorakie obiekty sakralne, w tym między innymi liczne kościoły i wielorakie zespoły klasztorne, częstokroć powstające właśnie przy świątyniach. Poniżej zajmiemy się krótką charakterystyką kilku z nich. Zespół klasztorny Bernardynów Obiekt ten ma charakter typowo zabytkowy, funkcjonuje on od 1502 roku, a prace nad jego …

Obiekty sakralne Wrocławia

Kiedy jedziesz na wycieczkę do Wrocławia, poza szeregiem atrakcji i miejsc rozrywkowych, jakie się tam znajdują, warto byłoby na chwilę przystanąć także nad tamtejszą architekturą. Przykładem ciekawych obiektów, rzeczywiście kluczowych w zwiedzeniu są budynki o charakterze sakralnym. Katedr, kapliczek czy kościołów jest tam naprawdę cała masa, a wśród wyjątkowo istotnych, warto wspomnieć między wanna z …

Zabytki Wrocławia – część I

Za stolicę regionu śląskiego uznaje się Wrocław, który uchodzi za jedną z najważniejszych i najpiękniejszych metropolii nie tylko Polski, ale ogólnie całego kontynentu europejskiego, wyróżniając się zarówno silnym rozwinięciem przemysłowo-ekonomicznym, jak także stanowiąc kolebkę kluczowych zabytków i dziedzictwa narodowego naszego kraju. Co takiego wartego obejrzenia znajduje się we Wrocławiu? Katedra pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela …