Wrocławskie zespoły klasztorne

Do powszechnie znanych zabytków stolicy Śląska, a więc Wrocławia, zaliczyć należy wielorakie obiekty sakralne, w tym między innymi liczne kościoły i wielorakie zespoły klasztorne, częstokroć powstające właśnie przy świątyniach. Poniżej zajmiemy się krótką charakterystyką kilku z nich.
Zespół klasztorny Bernardynów
Obiekt ten ma charakter typowo zabytkowy, funkcjonuje on od 1502 roku, a prace nad jego stworzeniem prowadzone były począwszy od 1463 roku. Jeżeli chodzi natomiast o https://kolekcjonerskie-hologramy.pl/ sam styl tego miejsca sakralnego, to kościół ten zyskał w latach dwudziestych wieku szesnastego funkcję miejskiej fary ewangelickiej. Niestety na skutek działań wojennych uległ zniszczeniu. Prace nad jego przebudową podjęte zostały zaś w latach 1956 – 1974. Po ich zakończeniu zdecydowano się na przemienienie kompleksu klasztornego w Muzeum Architektury. Na dziś dzień, także i sam budynek dawnego klasztoru stanowi miejsce możliwe do zwiedzenia, ponieważ odgrywa projekty sklepów spożywczych rolę ekspozycyjną.
Zespół klasztorny Bonifratów
Obiekt ten ma barokowy styl i powstał on pod wezwaniem Świętej Trójcy. Lata jego wznoszenia to 1714 – 1722. To kosztowny zabytek, który ma sporo do zwiedzenia zwłaszcza wewnątrz, gdzie dysponuje bogatym wyposażeniem. Kiedyś punkt sakralny na mapie Wrocławia, dzisiaj budowla o charakterze szpitalnym.
Kościół parafialny pod wezwaniem Bożego Ciała
Ten budynek zaczął funkcjonować w czternastym wieku, pełniąc funkcję obiektu świątynnego klasztoru Joannitów. Prace nad jego rozbudową były realizowane na przełomie piętnastego i szesnastego stulecia. Równo w 1700 roku z kolei doszło do mocnego zmodyfikowania tego obiektu, a co za tym idzie przekształcono go w tradycyjną budowlę barokową. Powiększeniu uległ on także w 1875 roku, a później zniszczony został na skutek wojny, lecz ponownie przebudowany w okresie 1955 – 1962.

Zobacz stronę autora: nity producent na zamówienie