Zabytki Wrocławia – część I

Za stolicę regionu śląskiego uznaje się Wrocław, który uchodzi za jedną z najważniejszych i najpiękniejszych metropolii nie tylko Polski, ale ogólnie całego kontynentu europejskiego, wyróżniając się zarówno silnym rozwinięciem przemysłowo-ekonomicznym, jak także stanowiąc kolebkę kluczowych zabytków i dziedzictwa narodowego naszego kraju. Co takiego wartego obejrzenia znajduje się we Wrocławiu?
Katedra pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela
Jest to obiekt, który bezwzględnie powinien znaleźć się na mapie zwiedzania wszystkich wybierających się na wycieczkę do Wrocławia. Budowlę sakralną wzniesiono w dziesiątym healthandfitness.pl - trener personalny stuleciu. Następnie została ona zniszczona, co nastąpiło w latach 1037 – 1038. Nie trzeba było jednakże zbyt długo czekać na to, aby w jej miejscu stworzono następną świątynie. Była to budowla jaka powstała z inicjatywy władcy Kazimierza Odnowiciela. Nieprzypadkowo, rządzący wówczas zyskał akurat takie a nie inne przezwisko. Ostatecznie obiekt udało się zbudować na nowo, w całości go wykańczając w dwunastym stuleciu. Istotny był też rok 1244, ponieważ wtedy ponownie zaczęto realizować następny etap przebudowy budowli tu omawianej. Katedrę znacząco rozbudowano. W pełnej wersji wizualnej, ostatecznej, kościół był gotów na 1272 rok. O katedrę dbali wszyscy następcy Kazimierza Odnowiciela, a efektem tego jest ciągłe upiększanie i dodawanie obiektowi następnych walorów estetycznych. Tak było aż do 1945 roku. Dlaczego akurat do wtedy? Ponieważ w tym czasie rozbudowywana systematycznie katedra została całkiem zniszczona. Dziś nadal trwają przy niej prace, co jakiś czas obiekt poddawany jest działaniom konserwatorskim. W środku budowli znajduje się naprawdę bardzo wartościowe wyposażenie.