Śląsk średniowieczny

Pierwsze informacje o historycznej krainie Śląska pochodzą już z okresu starożytności i wiążą się z czasem jeszcze przed naszą erą. Jeżeli natomiast chodzi o intensywny rozwój tego obszaru ciągnącego się przez Polskę, Czechy i Niemcy, warto wspomnieć o wyjątkowo silnym rozkwicie datowanym na czas średniowiecza.
Znaczące czwarte stulecie
W czwartym wieku zanotowano jedną z największych, masowych wędrówek domy z bali całoroczne ludów osiedlających się ostatecznie właśnie na terenie Śląska. W konsekwencji tego, jakieś dwa stulecia później, Śląsk wszedł w zakres ekspansji słowiańskiej. Wiadomości dotyczące charakterystyki dawnego Śląska, w tym zwłaszcza źródła utrwalone w Dokumencie praskim, na tych terytoriach znajdowały się na trwałe ludy takie jak Dziadoszanie i Bobrzanie, Ślężanie, Trzebowianie oraz Opolanie i Goleszyce. Z czasem zaczęto tani nocleg w Karwi też mówić o Głubszycach.
Ekspansja morawska
Ze względu na wspominane w historii rozwoju Śląska, uzależnienie tego obszaru od kraju wielkomorawskiego, doszło do dwuetapowego procesu ekspansji morawskiej. Jeden z nich wiąże się z rokiem 875, bowiem wtedy to do Małopolski i właśnie na teren dawnego Górnego Śląska wkroczyły wojska księcia morawskiego jakim był wtedy Świętopełk I. Przekroczenie granic tych region nastąpiło za pośrednictwem przejścia przez Bramę Morawską. Zajęte zostały tym samym obszary ciągnące się prosto do Przesieki Śląskiej. Dowodem to potwierdzającym jest spora ilość pozostałości po ludach Głubczyców i Gołężyców. Drugi z etapów miał zaś miejsce p 885 roku i ekspansja w tym wymiarze odbywała się przez Kotlinę Kłodzką. Doszło wtedy do całkowitego zajęcia Dolnego Śląska.