Historia

Dzieje kształtowania się i rozwijania współczesnego Śląska są niesamowicie długie. Pierwsze wzmianki o tej historycznej krainie pojawiły się już w okresie starożytności. Jak doszło do zrodzenia się obecnej formy tego regionu? Przeczytaj poniższą część naszego tekstu.
Celtowie pierwszym ludem
Zdaniem znawców historii Śląska, to właśnie Celtowie stanowili pierwotne plemiona zamieszkujące na tym terenie. Rzekomo przybyli oni w granice śląskie wraz z początkiem czwartego stulecia przed naszą erą i osiedlali się, opuszczając Bohemię i wędrując przez Przełęcz Kłodzką. Z czasem ich największe skupisko pojawiło się w punkcie Płaskowyżu Głubczyckiego. Musimy wspomnieć, iż autorzy starożytni mówią o Śląsku w kontekście omawiania ludu Lugiów. Jeżeli natomiast chodzi o granice ówczesnego Śląska, to były to zazwyczaj fragmenty terenów ciągnące się od Dunaju po górną oraz środkową Odrę, a także aż do dolnej Łaby.
Na przestrzeni lat
Wraz z biegiem czasu jednakże lud Lugiów został zmieszany z innymi plemionami. Doszło tam zatem do znacznego zróżnicowania etnicznego i historycy wzmiankują o plemionach celtycko-wenetyjsko-iliryjsko-germańskich. Owa mieszanka jednakże stanowiła łącznie grupę wandalsko-lugijską, a później stanowiła kluczowy trzon związku wandalskiego. To właśnie te ludy przejęły tendencję do wędrowania i osiedlania się w kierunku fragmentów południowych. Wandalowie wybierali w szczególności obszar południowo-zachodni, przemierzając region Pomorza. W głównej mierze wiązało się to zwłaszcza ze sporym naciskiem ze strony innych plemion, a w dużej mierze częstymi atakami Gotów. Jeżeli chodzi o losy ludu zwanego Wandalowie, na trwałe zagościł on w okolicy górnej Odry i Dunaju.