Obiekty sakralne Wrocławia

Kiedy jedziesz na wycieczkę do Wrocławia, poza szeregiem atrakcji i miejsc rozrywkowych, jakie się tam znajdują, warto byłoby na chwilę przystanąć także nad tamtejszą architekturą. Przykładem ciekawych obiektów, rzeczywiście kluczowych w zwiedzeniu są budynki o charakterze sakralnym. Katedr, kapliczek czy kościołów jest tam naprawdę cała masa, a wśród wyjątkowo istotnych, warto wspomnieć między http://windmar.com.pl/katalog-produktow-i-uslug/drzwi innymi o Kościele Imienia Jezus, czy też Zespole klasztornym Reformatów.
Obiekt w stylu barokowym
Budynek jakim jest Kościół Imienia Jezus powstał w oparciu o kompozycję typowo barokową. Miało to miejsce w osiemnastym stuleciu, a dokładniej stworzono tenże obiekt na planie dawniej funkcjonującego w tym miejscu zamku cesarskiego. W dziewiętnastym stuleciu z kolei zdecydowano się na istotną modyfikację zabytku, co skończyło się po wielu latach, ale niestety nie przetrwało na długo, gdyż w 1945 roku kościół uległ niemal całkowitemu zniszczeniu. Dziś zabytek posiada niezwykle drogocenne, historyczne wyposażenie.
Zabytek pod wezwaniem świętego Antoniego
Zespół klasztorny Reformatów wzniesiony został wraz z kościołem pod wezwaniem świętego Antoniego. Powstał on w okresie 1685 – 1692. Wybudowano go w stylu typowo barokowym, posiada bardzo wartościowe wyposażenie, a tuż obok miejsca sakralnego wzniesiony został klasztor, który tworzony był przez prawie piętnaście lat, a mianowicie od 1680 roku. Następnie poddano go licznym modyfikacjom, z czego najbardziej znaczące przebudowy miały miejsce w latach 1806 oraz 1864.