Orle Gniazda – miejsca warte odwiedzenia na Śląsku

Jako że Śląsk to teren stanowiący jeden z najbardziej charakterystycznych turystycznie obszarów Polski, podczas próby opisu kilku najważniejszych obiektów i miejsc wartych zwiedzenia, należy zwrócić szczególną uwagę na system zamków i pałaców średniowiecznych, jaki utworzony został właśnie w tym fragmencie naszego kraju. Mowa tu o Orlich Gniazdach. Więcej w dalszych częściach tekstu.
Punkty obrony
Powstałe stulecia temu średniowieczne zamki miały pełnić funkcję miejsc strzegących granic naszego kraju. W związku z tym, przeważająca ilość tych budynków znajdowała się w miejscach trudno dostępnych, bowiem na wapiennych skałach. Na tej podstawie zrodziło się zatem określenie Orle Gniazda, jakie przypominały niełatwe w dotarciu do nich obszary Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Z zapisków historyków wynika jednoznacznie, iż Orle Gniazda nakazał tworzyć król Kazimierz Wielki. Po co? Miały one stanowić miejsca strategiczne na wypadek obrony Krakowa przed atakiem nieprzyjaciół. W szczególności obawiano się wtedy najazdu czeskich wojsk zarządzanych przez Jana Luksemburskiego.
Bogaty https://wieniecwarszawa.pl/wiazanki-pogrzebowe-ursynow/ skład
Pojęcie Orlich Gniazd jest naprawdę bardzo szerokie, bowiem wchodzi w nie cała masa rozmaitych obiektów, w tym przede wszystkim szereg malowniczych zamków królewskich, a dokładniej- zamek w Bobolicach, zamek w Brzeźnicy, zamek w Będzinie, który dodatkowo posiada także otaczające całą miejscowość mury. Następny jest zamek w Lelowie, Ojcowie, Krzepicach, Olkuszu – podobnie jak ten w Bobolicach wraz z otaczającymi go murami, Olsztynie, Ostrężniku, Rabsztynie, Wieluniu i Żarnowcu. Poza zamkami królewskimi, w ich skład wchodzą też zamki prywatne, a ściślej- zamek w Białym Kościele, Bydlinie, Siewierzu, Dankowie, Korzkwi, Koziegłowach, Lipowiec, Morsku, Pilicy, Smoleniu, Pieskowej Skale, Morawicy, Mirowie, Sławkowie, Ogrodzieńcu, Tenczynie i Udorzu. Wreszcie warto wspomnieć także o licznych strażnicach Orlich Gniazd, a co za tym idzie budowlach tego typu ulokowanych w miejscowościach Dubie, Giebło, Częstochowa-Mirów, Suliszowice, Sielec, Złoty Potok, Wiesiółka, Ryczów, Przewodziszowice, Kraśniów czy też Łutowiec.