Śląsk w XX stuleciu – część II

Na podstawie dekretu z października 1939 roku, wydanego przez Adolfa Hitlera, cały fragment Górnego Śląska włączono do Rzeszy. Tym samym praktycznie całą ludność, bo według szacunków, aż dziewięćdziesiąt procent tamtejszego społeczeństwa oficjalnie zaczęło figurować na niemieckiej liście narodowościowej – Deutsche Volksliste.
Nie tylko na liście
Poza tym, że przeważająca liczba mieszkańców rejencji przejętej przez Rzeszę stała się „Niemcami”, dodatkowo aż czterdzieści tysięcy osób obowiązkowo, na siłę wcielono do Wehrmachtu. Zgodnie z wyżej wspomnianą Deutsche Volksliste skategoryzowano ludzi na kilka odrębnych grup. Podział wiązał się z takimi kryteriami jak między innymi pochodzenie oraz podejście do kraju niemieckiego. W pierwszej grupie znaleźli się Niemcy będący ludźmi aktywnymi pod względem politycznym, działacze, zaś grupa czwarta stanowiąca grupę ostatnią to Polacy. Z czym wiązało się umieszczenie kogoś na Deutsche Volksliste? Przede wszystkim z brakiem możliwości bycia obywatelem Rzeszy.
Jak nie lista, to…
Przejęci mieszkańcy Śląska i wszyscy na tym terenie przebywający, którzy nie byli do lutego 1942 roku wpisani na listę Deutsche Volksliste, mogli zostać skierowani do obozu koncentracyjnego. W zasadzie wiązało się to z pewną śmiercią, dlatego też Ślązacy bardzo często, by ratować się, wyrzekali się swojej narodowości. Na Górnym Śląsku doszło do masowego terroru zasianego przez Niemców, w związku z czym nasiliła się aktywność polskiego ruchu oporu. W konsekwencji tego powstała Organizacja Orła Białego.
Po wojnie
Kiedy zakończyła się oficjalnie druga Wojna Światowa, doszło do przejęcia niemieckiego Śląska przez Polskę. Generalnie wiązało się to z zajęciem między innymi całego obszaru Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich oraz fragmentu Brandenburgii. To był skutek decyzji jaka podjęta została przez tak zwaną wielką trójkę.

Zobacz stronę autora: duolife