Śląsk w XX stuleciu – część I

Historia Śląska jest niesamowicie ciekawa, a także bardzo zawiła. Ten obszar geograficzny intensywnie rozwija się nieprzerwanie od okresu starożytności. Szczególnie dużo wydarzeń dotyczących wspomnianej krainy historycznej łączy się z dwudziestym stuleciem. Więcej na ten temat w dalszych częściach niniejszego tekstu.
Na podstawie traktatu wersalskiego
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w traktacie wersalskim, Apartamenty w Sopocie Polska otrzymała kawałek Dolnego Śląska, a dokładniej w grę wchodzą obszary z powiatów Namysłów, Syców oraz Góra. Ponadto na terenie Górnego Śląska, właśnie mniej więcej w tym okresie, miały miejsce trzy powstania śląskie. Działo się to w latach 1919 1920 oraz 1921. Następnie przeprowadzony został plebiscyt, który zakończył się wyraźnym pomoc w pisaniu pracy magisterskiej sukcesem Niemców. W konsekwencji braku większych korzyści dla naszych rodaków, Rada Ambasadorów ustaliła ostatecznie bardziej przychylną naszemu krajowi granicę. Na skutek tego cały teren Górnego Śląska przyłączono do „nowej” Polski.
Województwo śląskie
Region śląski, formalnie zwany województwem śląskim zyskał po wyżej wspomnianym przyłączeniu Górnego Śląska do naszego kraju, autonomię. Do Czechosłowacji trafił tylko nieduży skrawek Górnego Śląska, a mianowicie kraik hulczyński. Kluczowym wydarzeniem okazała się następnie ofensywa Tuchaczewskiego na Warszawę, do jakiej doszło w lecie 1920 roku. Wówczas wymuszono podzielenie Śląska Cieszyńskiego, co nastąpiło według rzeki Olzy. Kiedy zaś w 1939 roku Niemcy napali na Polskę, przejęli pod swe zarządzanie cały Śląsk.