Śląsk w XX stuleciu – część I

Historia Śląska jest niesamowicie ciekawa, a także bardzo zawiła. Ten obszar geograficzny intensywnie rozwija się nieprzerwanie od okresu starożytności. Szczególnie dużo wydarzeń dotyczących wspomnianej krainy historycznej łączy się z dwudziestym stuleciem. Więcej na ten temat w dalszych częściach niniejszego tekstu. Na podstawie traktatu wersalskiego Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w traktacie wersalskim, Polska otrzymała kawałek Dolnego …